20% OF  CODE: BF20

How to reduce feelings of stress and anxiety

person Posted By: Essence Nutrition list In: Essence Nutrition On: comment Comment: 0 favorite Hit: 1680

Read in 4 min.

The feeling of stress and anxiety has recently intensified in people, although few people are aware of it. Fatigue, chest pains, and self-doubt are just a few of the symptoms that may indicate feelings of stress and anxiety. The coronavirus pandemic, the conflict in Ukraine, inflation, increased work duties - all of these and many other reasons certainly do not help to maintain peace and a small amount of stress.

Feeling of stress and anxiety - what can you do about it?

Definitely yes! Of course, the easiest way to write: just don't get stressed and you're in trouble. However, it is not so easy for the feeling of stress and anxiety to go away in a few seconds. Of course, there are people in the world who, like a snap of their fingers, can throw a lot of negative thoughts out of their heads overnight and not come back to them, gaining peace and tranquility. However, there are many ways to help counteract feelings of stress and anxiety:

1. Try to stay outdoors as much as possible - exercise, and even just being outdoors, has a very good effect on the feeling of peace and tranquility. Most people work in confined spaces, so being in them all day can only increase the feeling of stress and anxiety. Going outside will not only help you maintain balance in your life, but most of all it will be beneficial to your health because of physical activity itself! A very good form of physical activity in counteracting stress and anxiety is the gym! More than once, after a hard day at work, I went to the gym and there I could unload my negative emotions and enter the second part of the day with a new attitude!

2. Many things are beyond your control - don't stress over them! As I mentioned in the introduction - many things that can stress us - we simply have no influence! Of course, I know it's easy to talk - especially now, when so much is happening around us. However, many of them are beyond our control, and if you let these things occupy your head - the feeling of stress and anxiety can exacerbate. Therefore, if you are stressed by things that are beyond your control - try to do something at that moment that will distract you from this thought and that will make you happy!

3. Take care of your sleep! Sleep is undoubtedly one of the most important aspects of the life of any person who wants to enjoy health as long as possible. It is during sleep that many regenerative and, above all, "repair" processes of the body take place. Therefore, do not let the thoughts on your mind disturb your proper sleep. A good way to do this is to read a book before going to bed - not only will you focus on something else, but above all it will calm you down and it will be much easier for you to fall asleep;

4. Do what you enjoy! Set aside time during the day when you are doing something that makes you happy! Joy, smile, satisfaction - all these features not only reduce the feeling of stress and anxiety, but most of all infect other people with positive energy! So learn to manage your time during the day in such a way as to have time for yourself and your loved ones and do it every day!

5. Adaptogens - substances that increase the human body's resistance to stress, support the work of the cardiovascular system, reduce fatigue, thus enhancing the regenerative processes of the body. Briefly summarizing - they are designed to help restore the physical and mental balance of the body. The adaptogens include, among others: Ashwagandhe, Bacopa Monieri, Rhodiola Rosea, ginseng or Gotu Kola. It is not without reason that I wrote Ashwagandha in the first place, because it is the king of adaptogens. It increases resistance to stress, supports adaptation to changing conditions, improves concentration and memory, accelerates the regeneration of the body, and also improves endurance. First of all, it allows you to maintain mental and physical balance, which is a great advantage in terms of feelings of stress and anxiety!

6. Talking to someone close to you - talking about your problems, feelings is also a therapy to reduce the feeling of stress and anxiety. Your loved ones will certainly help you cope with stress and anxiety and make changes to your life. So open yourself to your loved ones, do not suppress it within yourself, and you will see that it will be much easier.

Long-term feelings of stress and anxiety - what can it lead to?

Unfortunately, long-term stress and anxiety can lead to many negative effects when it comes to human health, such as:

- cardiovascular problems;

- backaches;

- osteoporosis;

- digestive problems;

- obesity;

- skin problems;

- headaches;

- liver pain.

Of course, the occurrence of each of these ailments could be minimized if it were not for the feeling of stress and anxiety, but what to do to counteract them?

Undoubtedly, the most important counteracting the negative effects of the feeling of stress and anxiety, apart from its prevention, will be a proper diet. It should be based on the most nutritious products, rich in vitamins and minerals, as well as an adequate supply of macronutrients such as proteins, carbohydrates and fats. You can't move without a diet, and at first glance, how is it possible that a diet can have a positive effect on, for example, backache? It just so happens that it can, because in many cases back pain arises from stress and the inflammation that comes with it. Thanks to the appropriate supply of, for example, Omega-3 fats, you can reduce inflammation in the body, which may reduce the feeling of pain. It is not without reason that I mention supplements as a support during long-term feelings of stress and anxiety. I mentioned that it can lead to digestive and liver problems. The liver is responsible for many processes in the human body and its health is very important for proper functioning. Therefore, it is worth including in your daily supplementation products such as B vitamins (they will also support the nervous system), alpha-lipoic acid (ALA), curcumin, or milk thistle.

Feeling of stress and anxiety - the sooner you act, the better!

If you have a few symptoms that indicate a feeling of stress and anxiety (palpitations, insomnia, stomach trouble, memory loss, lack of appetite or excessive appetite, irritability or lethargy) - don't wait and start making changes to your life right away! The earlier you change your behavior during the day, make changes in your diet and use the necessary supplements that Essence has in its product range - the sooner you will overcome the negative effects of stress and anxiety, thus improving your well-being during the day. Stress and anxiety may accompany you to a greater or lesser extent throughout your life, but it depends on you how much. However, it is worth taking care of yourself and I hope that after reading this article you will make many changes and your well-being will be better and better every day!

Uczucie stresu i niepokoju w ostatnim czasie potęguje u ludzi, choć niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę. Uczucie zmęczenia, bóle w klatce piersiowej, zwątpienie w swoje możliwości – to tylko kilka symptomów, które mogą wskazywać na uczucie stresu oraz niepokoju. Pandemia koronawirusa, konflikt na Ukrainie, inflacja, zwiększone obowiązki zawodowe – te wszystkie oraz wiele innych powodów z pewnością nie pomagają w zachowaniu spokoju i małej ilości stresu.

Uczucie stresu i niepokoju – czy można coś z nim zrobić?

Zdecydowanie tak! Oczywiście najłatwiej by było napisać: po prostu się nie stresuj i po kłopocie. Jednak nie jest to takie łatwe aby uczucie stresu i niepokoju odeszło w nie pamięć w kilka sekund. Oczywiście na świecie na pewno są osoby, które niczym pstryknięcie palców z dnia na dzień mogą wyrzucić wiele negatywnych myśli z głowy i nie powracać do nich, zyskując dzięki temu spokój i wyciszenie. Jednak istnieje wiele możliwości przeciwdziałaniu uczuciom stresu oraz niepokoju:

 • Staraj się jak najwięcej przebywać na świeżym powietrzu – ruch, a nawet samo przebywanie na świeżym powietrzu bardzo dobrze wpływa na uczucie spokoju i wyciszenie. Większość osób pracuje w zamkniętych pomieszczeniach, więc przebywanie cały dzień w nich może tylko potęgować uczucie stresu i niepokoju. Wyjście na zewnątrz nie tylko pozwoli na zachowanie równowagi w życiu, ale przede wszystkim będzie z korzyścią dla zdrowia z racji samej aktywności fizycznej! Bardzo dobrą formą aktywności fizycznej w przeciwdziałaniu stresu oraz niepokoju jest siłownia! Sam nieraz po ciężkim dniu w pracy poszedłem na siłownię i tam mogłem swoje negatywne emocje wyładować i z nowym nastawieniem wkroczyć w drugą część dnia!
 • Na wiele rzeczy nie masz wpływu – nie stresuj się nimi! Tak jak wspomniałem we wstępie – na wiele rzeczy, które mogą nas stresować – zwyczajnie nie mamy wpływu! Oczywiście wiem, że łatwo się mówi – zwłaszcza obecnie, gdy tyle rzeczy wokół nas się dzieje. Jednak na wiele z nich nie mamy wpływu, a jeśli pozwolicie aby te rzeczy zajmowały Waszą głowę – uczucie stresu i niepokoju może potęgować. Dlatego jeśli stresujecie się rzeczami, na które nie macie wpływu – postarajcie się w tamtej chwili zrobić coś co oderwie Was od tej myśli i co Was ucieszy!
 • Zadbaj o sen! Sen to niewątpliwie jeden z najważniejszych aspektów życia każdej osoby, która chce się jak najdłużej cieszyć zdrowiem. To w trakcie snu dochodzi do wielu procesów regeneracyjnych, a przede wszystkim „naprawczych” organizmu. Nie pozwólcie zatem na to aby myśli, które zaprzątają Wam głowę – zakłóciły Wam prawidłowy sen. Dobrym sposobem na to jest przeczytanie książki przed snem – nie tylko skupicie się na czymś innym, ale przede wszystkim wyciszy Was to i zdecydowanie łatwiej będzie Wam zasnąć.
 • Rób to co sprawia Ci przyjemność! Wyznaczaj sobie czas w ciągu dnia, w którym wykonujesz coś co Cię uszczęśliwia! Radość, uśmiech, zadowolenie – te wszystkie cechy nie tylko zmniejszają uczucie stresu oraz niepokoju, ale przede wszystkim zarażają innych ludzi pozytywną energią! Naucz się zatem gospodarować swoim czasem w ciągu dnia w taki sposób aby mieć czas dla siebie oraz najbliższych i realizuj to każdego dnia!
 • Adaptogeny – substancje, które cechują się zwiększeniem odporności organizmu człowieka na stres, wspomagają pracę układu naczyniowo-sercowego, zmniejszają uczucie zmęczenia, wzmacniając tym samym procesy regeneracyjne organizmu. Krótko podsumowując – mają one za zadanie wspomóc przywrócenie równowagi fizycznej i psychicznej organizmu. Do adaptogenów możemy zaliczyć między innymi: Ashwagandhę, Bacopa Monieri, Rhodiola Rosea, żen-szeń, czy też Gotu Kola. Nie bez przyczyny napisałem na pierwszym miejscu Ashwagandhę, gdyż jest ona królem wśród adaptogenów. Zwiększa ona odporność na stres, wspomaga przystosowanie się do zmiennych warunków, poprawia koncentrację i zapamiętywanie, przyśpiesza regenerację organizmu, a także poprawia wytrzymałość. Przede wszystkim pozwala ona na zachowanie równowagi psychicznej oraz fizycznej, co w aspekcie uczucia stresu i niepokoju jest niebagatelną zaletą!
 • Rozmowa z kimś bliskim – mówienie o swoich problemach, uczuciach to również terapia na zredukowanie uczucia stresu i niepokoju. Najbliższe osoby z pewnością pomogą w poradzeniu sobie z uczuciem stresu i niepokoju oraz wprowadzeniu zmian do życia. Otwórzcie się zatem przed najbliższymi, nie tłumcie tego w sobie, a zobaczycie, że będzie zdecydowanie łatwiej.

Długotrwałe uczucie stresu i niepokoju – do czego może prowadzić?

Niestety długotrwałe uczucie stresu i niepokoju może prowadzić do wielu negatywnych skutków jeśli chodzi o zdrowie człowieka, takich jak:

 • problemy sercowo-naczyniowe;
 • bóle kręgosłupa;
 • osteoporoza;
 • kłopoty z trawieniem;
 • otyłość;
 • problemy z cerą;
 • bóle głowy;
 • bóle wątroby.

Oczywiście wystąpienie każdej z tych dolegliwości mogłaby być zminimalizowana gdyby nie uczucie stresu i niepokoju, jednak co zrobić aby im przeciwdziałać?

Niewątpliwie najważniejszym przeciwdziałaniem negatywnym skutkom uczucia stresu oraz niepokoju obok jego zapobieganiu, będzie odpowiednia dieta. Powinna ona się opierać na jak najbardziej odżywczych produktach, zasobnych w witaminy i minerały, a także odpowiednią podaż makroskładników takich jak białka, węglowodany i tłuszcze. Bez diety ani rusz i choć na pierwszy rzut oka, że jak to jest możliwe, że dieta może pozytywnie wpłynąć chociażby na bóle kręgosłupa? Tak się składa, że w pewien sposób może, ponieważ w wielu przypadkach bóle kręgosłupa biorą się ze stresu i towarzyszącemu mu stanom zapalnym. Dzięki odpowiedniej podaży chociażby tłuszczy z grupy Omega-3 można zniwelować stan zapalny w organizmie, przez co uczucie bólu może być mniejsze. Nie bez przyczyny wspominam o suplementach jako wsparciu w trakcie długotrwałego uczucia stresu i niepokoju. Wspominałem o tym, że może on prowadzić do problemów z trawieniem oraz wątrobą. Wątroba odpowiada w organizmie człowieka za wiele procesów i jej zdrowie jest bardzo ważne dla prawidłowego funkcjonowania. Dlatego warto włączyć do codziennej suplementacji takie produkty jak witaminy z grupy B (wesprą jednocześnie układ nerwowy), kwas alfa-liponowy (ALA), kurkuminę, czy też Ostropest Plamisty.

Uczucie stresu i niepokoju – im szybciej zadziałasz tym lepiej!

Jeśli macie kilka symptomów, wskazujących na uczucie stresu i niepokoju (kołatanie serca, bezsenność, kłopoty żołądkowe, pogorszenie pamięci, brak apetytu lub nadmierny apetyt, rozdrażnienie lub ospałość) – nie czekajcie i zacznijcie od razu wprowadzać do swojego życia zmiany! Im wcześniej zmienicie swoje postępowanie w ciągu dnia, wprowadzicie zmiany w diecie oraz zastosujecie niezbędne suplementy, które w swoim asortymencie posiada firma Essence – tym szybciej zniwelujecie negatywne skutki uczucia stresu i niepokoju, przez co poprawicie swoje samopoczucie w ciągu dnia. Stres i niepokój towarzyszyć mogą w mniejszym bądź większym stopniu Wam przez całe życie, lecz to od Was zależy jak bardzo. Warto jednak dbać o siebie i mam nadzieję, że po przeczytaniu niniejszego artykułu wprowadzicie wiele zmian i z dnia na dzień Wasze samopoczucie będzie co raz lepsze!

Related products

Double Ashwagandha
 • Pack
 • Out of stock

Double Ashwagandha

starstarstarstarstar
 
Price zł54.99

This plant contributes to optimal relaxation, and also supports relaxation, mental and physical well-being. Welcoming lethargic also contributes...

Tripple Ashwagandha
 • Pack
 • Out of stock

Tripple Ashwagandha

starstarstarstarstar
 
Price zł79.99

This plant contributes to optimal relaxation, and also supports relaxation, mental and physical well-being. Welcoming lethargic also contributes...

Ashwagandha - 90 caps.
 • Out of stock

Ashwagandha - 90 caps.

starstarstarstarstar
 
Price zł39.99

This plant contributes to optimal relaxation, and also supports relaxation, mental and physical well-being. Welcoming lethargic also contributes...

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday January February March April May June July August September October November December
shopping_cart 0